โออาร์-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 20 สต.

HoonSmart.com>>โออาร์-บางจาก ปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล-กลุ่มเบนซิน รวมถึงแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด  และ E20  ลง 40 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ลด 200 สต.  มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 24 เม.ย.นี้

บริษัท โออาร์ (OR) และบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด รวมถึง E20 ปรับลงลิตรละ 0.40 บาท ยกเว้น E85 ปรับลด 0.20 บาท มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.64)

สำหรับราคาน้ำมันที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ เบนซิน 95 ลิตรละ 34.26 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 26.85 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 26.58 บาท, E20 ลิตรละ 25.34 บาท, E85 ลิตรละ 21.29 บาท และดีเซล อยู่ที่ลิตรละ 23.69 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)