ทรัสต์ AIMIRT ปิดดีลลงทุน ‘เจดับเบิ้ลยูดี นวนคร’ อัตราเช่าพื้นเต็ม 100%

HoonSmart.com>> “กองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท” เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่า โครงการ ‘เจดับเบิ้ลยูดี นวนคร’ ระยะเวลา 30 ปี มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 123.50 ล้านบาท พื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ ทำเลยุทธศาสตร์ภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ อัตราเช่าพื้นที่เต็ม 100% หนุนรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) เปิดเผยว่า กองทรัสต์ AIMIRT ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมอีก 1 โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี (นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์เข้าลงทุน) ในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างมีศักยภาพให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT อย่างต่อเนื่อง โดยได้คัดเลือกทรัพย์สินในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี เพื่อขยายพอร์ตทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มความมั่นคงจากรายได้ค่าเช่าและช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีเสถียรภาพ

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า โครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร พื้นที่รวมประมาณ 6,620 ตารางเมตร จาก บริษัท เบญจพรแลนด์ จํากัด หรือ BJL ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการคลังสินค้าและโรงงานที่มีศักยภาพ ตั้งอยู่ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 40 กิโลเมตร จึงเป็นทำเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วรองรับการเชื่อมต่อกับระบบโลจิสติกส์ที่หลากหลาย และมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีรองรับ นอกจากนี้ตัวอาคารยังได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นคลังสินค้าและโรงงานที่มีมาตรฐานสูง และเพิ่งเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2563

นายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 123.50 ล้านบาท ใช้แหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ถือเป็นการขยายพอร์ตทรัพย์สินให้เติบโตและทำให้กองทรัสต์ AIMIRT สามารถรับรู้รายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นได้ในทันที

ภายหลังจากกองทรัสต์ AIMIRT เข้าลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองทรัสต์ AIMIRT มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ยังจะส่งผลดีต่อการเพิ่มความหลากหลายด้านแหล่งที่มาของรายได้ และการกระจายตัวของทรัพย์สินแต่ละประเภท ทั้งในด้านของทำเลที่ตั้งทรัพย์สิน ผู้เช่าและประเภทอุตสาหกรรมของผู้เช่า จากศักยภาพของทรัพย์สินใหม่ที่เข้าลงทุนที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% และมีระยะเวลาของสัญญาเช่ากับผู้เช่าของโครงการที่มีศักยภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคงระยะยาวประมาณ 14 ปี ช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว

ปัจจุบันกองทรัสต์ AIMIRT มีทรัพย์สินที่เข้าลงทุนแล้วทั้งสิ้น 8 โครงการ ประกอบด้วย ทรัพยสินในกลุ่มคลังห้องเย็น คลังสินค้า และโรงงาน มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกโครงการต่อเนื่องมานับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง โดยกองทรัสต์ AIMIRT สามารถรักษาผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส อีกทั้งยังเป็นกองทรัสต์ที่มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลสูงที่สุดกองหนึ่งในประเทศอีกด้วย