ศบค.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง 1,470 ราย เสียชีวิต 7 ราย เสียชีวิตสะสม 117 ราย

HoonSmart.com>> ศบค. เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 1,470 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,370 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 100 ราย เดินทางจากต่างประเทศ 0 ราย เสียชีวิต 7 ราย ด้านผู้ติดเชื้อทั่วโลก 144.43 ล้านราย
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวันที่ 22 เม.ย.2564 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 1,4708 ราย ยอดสะสม 48,113 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการจำนวน 1,370 ราย ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 100 ราย ผู้ป่วยเดินทางจากต่างประเทศ 0 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 864,840 ราย

ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 144,431,869 ราย อาการรุนแรง 109,845 ราย รักษาหายแล้ว 122,606,237 ราย เสียชีวิต 3,071,625 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 32,602,051 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 15,924,806 ราย
3. บราซิล  จำนวน 14,122,795 ราย
4. ฝรั่งเศส  จำนวน 5,374,288 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 4,727,125 ราย
ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 105 จำนวน 48,113 ราย