บลจ.กสิกรฯ ส่ง Term Fund Plus ลงทุน 1 ปี ชูทางเลือกหลบตลาดผันผวน

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ส่ง Term Fund Plus ‘กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H (KFF22H)’ ชวนลงทุน 1 ปี สำหรับเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการเข้าลงทุนต่อเนื่อง และมองหาโอกาสรับผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงระดับปานกลาง เสนอขายครั้งแรก (IPO) 19-23 เม.ย.นี้

นาวิน อินทรสมบัติ

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ในไทย ทำให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลต่อการเข้าลงทุนในยามที่ตลาดยังมีความผันผวน อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนต่อเนื่อง โดยมองหาโอกาสรับผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงระดับปานกลาง บลจ.กสิกรไทย แนะนำกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022H (KFF22H) ซึ่งเป็นกองทุน Term Fund Plus จากกสิกรไทยที่ทยอยจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมากทุกครั้ง ทำให้กองทุนปิดการขายได้อย่างรวดเร็วและระดมไปได้ถึง 74,135 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 16 เม.ย. 64 ) ทั้งนี้ กองทุน KFF22H มีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า ความน่าสนใจของกองทุน Term Fund Plus อยู่ตรงที่กองทุนใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป และลงทุนในตราสารหนี้ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70% รวมถึงกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุน KFF22E จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIl, Class C(USD)-Acc ในสัดส่วนประมาณ 60% ของพอร์ต ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้

ส่วนที่เหลือประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทย นำไปบริหารโดยกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน) อย่างไรก็ดี กองทุน Term Fund Plus เหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสจากการกระจายลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ โดยสามารถถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

นายนาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะในวันที่ 19 เม.ย.2564 โดยเปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประลงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง