KWM ผนึก “เศวตวรวรรณ ฯ-วิสาหกิจชุมชน” วิจัยกัญชา เพื่อการแพทย์

HoonSmart.com>>KWM ผนึกพาร์ทเนอร์ “เศวตวรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล – วิสาหกิจชุมชน” จ่อศึกษาวิจัย “กัญชา”  ใช้ในวงการแพทย์ เร่งติดตั้งเครื่องสกัด ชลบุรี – สุราษฎร์ธานี ภายในปีนี้

นายอุกฤษณ์ วนโกสุม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค  (KWM ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท เศวตวรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดแอนด์คอนเซาท์แทน จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาการสกัดน้ำมันจากช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ ภายในระยะเวลา 3 ปี (เม.ย.64- เม.ย.67)

โดย KWM จะเป็นผู้รับผิดชอบการสกัดน้ำมัน จากช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ ในขณะที่บริษัท เศวตวรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดแอนด์คอนเซาท์แทน จะเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์การสกัด สำหรับพื้นที่เพาะปลูกกัญชา ที่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เบื้องต้นคาดว่า แผนการติดตั้งเครื่องสกัด บริษัท ฯ จะติดตั้งเครื่องสกัดจำนวน 2 จุด คือ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอน

รองกรรมการผู้จัดการ KWM กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่า เป็นการต่อยอดธุรกิจ ภายใต้การเป็น Strategic Partner โดยนำจุดแข็งความเชี่ยวชาญ ระหว่าง 2 บริษัท เข้ามาช่วยผลักดันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งKWM มีความโดดเด่นศักยภาพเทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How) ในการผลิตเครื่องจักรทางด้านเกษตร จนแตกไลน์สู่การผลิตเครื่องสกัดระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เพื่อสกัดสารจากพืชกัญชา และสมุนไพรไทย

ส่วนบริษัท เศวตวรวรรณ ฯ  มีศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการขายส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ รวมถึงเป็นตัวแทนซื้อ -ขาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง

ขณะที่ KWM  เป็นผู้นำผลิตและจำหน่าย อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร  มีประสบการณ์ ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมีความโดดเด่นด้านศักยภาพเทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How)  กระทั่งแตกไลน์สู่ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสกัดระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION กัญชง-กัญชา และสมุนไพรไทย สัญชาติไทยเป็นรายแรกของประเทศ

ดังนั้น การผนึกกำลังร่วมกันครั้งนี้ ยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา และศึกษาวิจัย พืชกัญชา เพื่อตอบโจทย์ทางการแพทย์ ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย