WGE สนับสนุนโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย”

WGE สนับสนุน โครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” 

คุณเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง ( WGE )  มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ช้างรอด เพราะเราช่วย” มูลค่า 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือช้าง และ กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบปัญหาจากสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 แพร่ระบาด โดย มีคุณศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกภูมิทรัพย์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ และส่งต่อให้กับโครงการฯ งานดังกล่าว จัดขึ้น ณ โครงการ ONEDER KASET เมื่อเร็ว ๆ นี้