‘เลี่ยวไพรัตน์’ ซื้อ TPIPL 7% จากใคร? ไทย ปิโตรเคมีกัลฯ ถือเพิ่มแตะ 25%

HoonSmart.com>>”ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม” ของกลุ่ม’เลี่ยวไพรัตน์’ ซื้อหุ้นทีพีไอ โพลีน  7% ถือเพิ่มแตะ 25% ตัดขายออกเหลือ  24.9098% “อรพิน เลี่ยวไพรัตน์” รับซื้อ 20 ล้านหุ้น 

บริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม แจ้งก.ล.ต.ว่า วันที่ 7 เม.ย. 2564 ได้หุ้นบริษัททีพีไอ โพลีน (TPIPL) จำนวน 1,339.78 ล้านหุ้น สัดส่วน 7.0048% ทำให้มีหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,784.38 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.01% และวันที่ 8 เม.ย.ขายออก 0.1045% คงเหลือจำนวน 24.9098% ทั้งนี้ ราคาสูงสุดได้มาที่ 1.72 บาท เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564

การขายหุ้นออกวันที่ 8 เม.ย. เพื่อไม่ให้แตะ 25% ของทุนเรียกชำระแล้ว โดยนาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ รับซื้อหุ้น TPIPL จำนวน 20 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ  2.21 บาท ขณะที่วันนั้นราคาในตลาดปิดที่ 1.95 บาท เพิ่มขึ้น  0.17 บาท +9.55% มูลค่าซื้อขาย 394 ล้านบาท

ด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TPIPL  ณ วันที่ 11 มี.ค.2564 มีบริษัท เลียวไพรัตนวิสาหกิจ ถือหุ้นมากที่สุดจำนวน 25.00%  ตามด้วยบริษัท ไทย ปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม  17.96% นาง อรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ถือ 4.56% นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์  4.52% และนาย นเรศ งามอภิชน   4.50%

ก่อนหน้านี้ นาย นเรศ งามอภิชน  นักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาลงทุนใน TPIPL มานาน โดยถือประมาณ 5% ได้ทยอยขายลดสัดส่วนลง ขณะเดียวกันมีการลงทุนในหุ้นตัวอื่นๆแทน ล่าสุดได้เข้าซื้อบิ๊กล็อตหุ้นบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK)