กองทุนหุ้นไทย Q1/64 เงินไหลออก 1.2 หมื่นลบ. ผลตอบแทนหุ้นกลาง-เล็กชนะบิ๊กแคป

โดย..บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) https://www.morningstarthailand.com/

กองทุนหุ้นไทย (ไม่รวม LTF RMF SSF) ณ ไตรมาสแรกของปี 2564 มีให้เลือกลงทุนมากถึง 309 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 2.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2563 (เพิ่มขึ้น 15.7% จากมีนาคม 2563)

แม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวจากช่วงต่ำสุด (SET TR ช่วง 1 ปี = 45%) และสะท้อนไปยังมูลค่าทรัพย์สินกองทุน แต่โดยรวมมูลค่าทรัพย์สินกองทุนกลุ่มนี้ยังต่ำกว่าระดับก่อน Covid-19 เนื่องจากมีเงินไหลออกสุทธิตลอดช่วงปี 2563 ต่อเนื่องมาในไตรมาสล่าสุดที่ยังคงเป็นเงินไหลออกสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ที่ระดับ 6 พันล้านบาท

ทิศทางเม็ดเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งตลาด

เม็ดเงินไหลออกสุทธิในไตรมาสแรก 1.2 หมื่นล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งตลาด กล่าวคือบลจ.ส่วนใหญ่เผชิญแรงขายกองทุนในช่วงดังกล่าว บลจ.ที่มีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดได้แก่ เช่น บลจ.ไทยพาณิชย์, บลจ. ธนชาต, บลจ.บัวหลวง, บลจ. กสิกรไทย และบลจ.วรรณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบลจ.ขนาดใหญ่ รวม 5 บลจ.นี้มีเงินไหลออกสุทธิรวม 1.0 หมื่นล้านบาท ในขณะมีเพียง 4 บลจ.ที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ โดย บลจ. เอไอเอ มีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิ 874 ล้านบาท หรือสูงที่สุดในรอบไตรมาสแรก

กองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กมีผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนกลุ่ม Equity Large-Cap มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม 2.1 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากสิ้นปี 2563 แต่ยังต่ำกว่าปี 2019 ที่ 2.5 แสนล้านบาท จากภาพด้านล่างแสดงช่วงผลตอบแทนสูงสุด-ต่ำสุดกองทุนกลุ่ม Equity Large-Cap และ Equity Small/Mid-Cap รวมทั้งค่าเฉลี่ย (จุดสีเหลือง) ในช่วง 3 เดือน 1 ปี และ 5 ปี โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมากลุ่มหุ้นขนาดใหญ่มีผลตอบแทนเฉลี่ย 12.4% โดยผลตอบแทนสูงสุด-ต่ำสุดอยู่ที่ 27%-6% ตามลำดับ

หากมองในระยะยาวขึ้นซึ่งรวมช่วงที่ตลาดเริ่มมีการฟื้นตัวหรือ 1 ปีที่ผ่านมา มีบางกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่นที่ระดับ 74% ในขณะที่กองทุนผลตอบแทนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 14.9% ทำให้ผลตอบแทนเฉลี่ยรอบ 1 ปีอยู่ที่ 38.8%

ขณะที่กลุ่ม Equity Small/Mid-Cap มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากสิ้นปี 2563 โดยในไตรมาสที่ผ่านมามีเงินไหลออกสุทธิ 1.6 พันล้านบาทซึ่งถือว่าไม่สูงนักเมื่อเทียบกับในอดีต ในภาพผลตอบแทนกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กโดยรวมสูงกว่ากองทุนหุ้นขนาดใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีผลตอบแทนเฉลี่ย 67.9% (ผลตอบแทนสูงสุด-ต่ำสุดที่ 137.2%-21.5%) และ 3 เดือนล่าสุดเฉลี่ยที่ 18.3% สูงกว่ากลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เช่นกัน


 
 
อ่านข่าว

กองทุนรวม Q1/64 โต 2.82% มูลค่าสินทรัพย์แตะ 5.18 ล้านลบ.