RATCH เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังลม Collector เต็มพิกัด 226.8 MW

HoonSmart.com>> “ราช กรุ๊ป” เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังลม Collector รัฐออสเตรเลีย เต็มกำลังผลิต 226.8 เมกะวัตต์

บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector ขนาดกำลังผลิตรวม 226.8 เมกะวัตต์ ในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เริ่มเดินเครื่องเต็มพิกัดกำลังผลิตแล้ว

โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสองฉบับ คิดเป็น 79.6% ของกำลังการผลิตทั้งโครงการ ประกอบด้วยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ Infigen Energy คิดเป็น 60% และกับ ALDI Foods Pty Ltd (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ALDI ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับโลก) สัดส่วน 19.6% สำหรับพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กับตลาดซื้อขายไฟฟ้าของเครือรัฐออสเตรเลีย โดยปัจจุบันได้เริ่มซื้อขายไฟฟ้าครบทั้งสองสัญญาและอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเพื่อออกใบรับรองเชื่อมต่อตามมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าฉบับสมบูรณ์

อนึ่ง บริษัทฯ ลงทุนในโครงการดังกล่าวในสัดส่วน 100% ผ่านบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน