บล.ทรีนีตี้ ชี้โควิดระลอกใหม่กระทบกลุ่ม Reopening แนะเลี่ยงหุ้นร้านอาหาร

HoonSmart.com>> บล.ทรีนีตี้ ประเมินโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ กระทบกลุ่ม Reopening ระยะสั้นเลี่ยงหุ้นกลุ่มร้านอาหาร กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเปิดประเทศล่าช้า ยกหุ้น STA-STGT ดาวเด่น

บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ ประเมินโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ ซึ่งศูนย์กลางเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ในระยะสั้นอาจต้องระวัง Sentiment เชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นในกลุ่ม Reopening ภายในประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงในครั้งนี้ คือ ร้านอาหาร รวมถึงในกลุ่มอื่นๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากความกังวลจากทั้งในเรื่องของการเปิดประเทศที่อาจทำได้ล่าช้าต่อไป

รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็นที่พบปะของคนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม โรงพยาบาล สายการบิน สนามบิน ขนส่งสาธารณะ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์และ REIT ต่างๆ ขณะที่การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทยตอนนี้ครอบคลุมประชากรเพียง 0.4%

สำหรับหุ้นไทยเช้า 7 เม.ย.64 เปิดตลาดย่อตัวลงจากความกังวลการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศ ซึ่งศูนย์กลางเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ หากพิจารณาถึงปัจจัยการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในต่างประเทศช่วงหลัง สังเกตได้ว่าแทบจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตลาดหุ้นมากนัก เนื่องด้วยประเทศต่างๆ เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะให้ประชาชนได้รับวัคซีนในอัตราที่รวดเร็ว รวมถึงมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ในระดับสูง

อย่างไรก็ตามในกรณีจองประเทศไทยจนถึงวันนี้การกระจายวัคซีนยังทำได้ล่าช้า รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ยังออมาได้ไม่มากเท่าที่ควร ประเมินผลกระทบในครั้งนี้มีโอกาสที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคอุปสงค์กลับมาชะงักคล้ายๆ กับเมื่อเดือนม.ค.ที่ผ่านมาได้ ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลจะไม่ได้ประกาศใช้มาตรการ Lockdown ในรอบนี้ก็ตาม เนื่องด้วยความ Sensitive ของคนที่อาจจะมีการระมัดระวังการใช้จ่ายไปก่อนในช่วงสั้น

บล.ทรีนีตี้ แนะนำหุ้น STA และ STGT เป็นหุ้นเด่นจากสถานการณ์โควิด-19 และเป็นหุ้นเด่นประจำเดือนและประจำไตรมาส 2/64 ได้ปัจจัยหนุในระยะสั้นจาก 5 มิติ ได้แก่

Covid-19 คาดในระยะสั้นเป็นกลุ่มหุ้นที่ได้ Sentiment เชิงบวกจากการกลับมาระบาดระลอกใหม่ทั้งในและต่างประเทศ จากความคาดหวังอุปสงคต่อถุงมือยางในระดับสูงที่น่าจะดำเนินต่อไป

Earnings คาดว่าหุ้นทั้งสองตัวจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/64 ออกมาแข็งแกร่งเมื่อเทียบงวดปีต่อปีและไตรมาสต่อไตรมาส จากทั้งราคาขายเฉ,ียของยางธรรมชาติและถุงมือยางที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

Yield ซึ่งหุ้นทั้สองตัวเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 เม.ย.64 ด้วยระดับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงถึง 3.7%และ 5.8% ตามลำดับ

Valuation ราคาหุ้นปัจจุบันของ STA, STGT ยังมีอัพไซด์จากราคาเป้าหมายของบล.ทรีนีตี้ที่ 52.80 บาทและ 54 บาทตามลำดับ

SET50 บล.ทรีนีตี้คาดว่าหุ้นทั้งสองตัวจะเข้าดัชนีในรอบถัดไป