วิเคราะห์อนาคตกองทุน ARKK

โดย…มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)
https://www.morningstarthailand.com/th/

กองทุน ARK Innovation ETF เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีการพูดถึงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา แต่อนาคตของกองทุน 5 ดาวนี้จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เทียบเท่าในอดีตหรือไม่

กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีการพูดถึงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา จากแนวทางการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนสูงถึงกว่า 150% มูลค่าทรัพย์สินพุ่งขึ้นกว่า 10 เท่าจากปี 2019 จึงทำให้อาจเกิดคำถามว่าอนาคตกองทุน 5 ดาวนี้จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เทียบเท่าในอดีตหรือไม่ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางนักวิเคราะห์ของมอร์นิ่งสตาร์ได้ประเมินกองทุนนี้และให้ Morningstar Analyst Rating ที่ระดับ Neutral ซึ่งหมายความว่ากองทุนอาจขาดศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้ในอนาคต โดยมีบทสรุปโดยย่อดังนี้

ความเสี่ยงในแง่ตัวบุคคล

คุณ Cathie Wood นั้นเป็นผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากว่า 3 ทศวรรษ ซึ่งก่อตั้ง ARK Investment Management มาในปี 2014 ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของ ARK อย่างมาก ในขณะที่ คุณ Brett Winton ตำแหน่ง Direct of Research (ซึ่งมอร์นิ่งสตาร์มองว่าอาจเป็นผู้รับช่วงต่อหากมีเหตุจำเป็น) มีประสบการณ์เกือบ 15 ปีในอุตสาหกรรม แต่ไม่มีประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการกองทุนเลย นอกจากนี้บลจ. ARK ยังขาดการพัฒนาบุคลากร มีการปรับเปลี่ยนทีมซึ่งเป็นผลจากการลาออกของนักวิเคราะห์ ทำให้มีเพียงนักวิเคราะห์ 3 คนที่มีอายุงานที่บลจ. ARK มากกว่า 3 ปี และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ยังขาดประสบการณ์เชิงลึกในอุตสาหกรรม

จุดอ่อนด้าน Risk management

การลงทุนของบลจ. ARK นั้นมีจุดเด่นคือเน้นด้านเทคโนโลยี เช่น AI, blockchain, DNA sequencing, energy storage และ robotics ซึ่งทางทีม ARK มองว่าจะเป็นปัจจัยของการปฏิวัติเศรษฐกิจทั่วโลก การจัดพอร์ตการลงทุนนั้นทางทีมเลือกหุ้นที่มองว่าจะเติบโต 15% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า และในบางช่วงมีการลงทุนกระจุกตัวในหุ้นราว 30 ตัว ที่อาจเป็นหุ้นขนาดเล็ก สภาพคล่องต่ำและผันผวนสูงมาก ทั้งนี้ทางบลจ. ยังขาดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง โดยคุณ Cathie Wood ยังใช้สัญชาตญาณมากกว่าการใช้ข้อมูลหรือกฎเกณฑ์ ทั้งนี้บลจ. ARK ยังไม่มีบุคคลากรที่รับหน้าที่จัดการความเสี่ยง จึงมีมุมมองความเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์หุ้นรายตัว ทำให้มีมุมมองความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมที่ค่อนข้างจำกัด

ทั้งนี้กองทุนมีลักษณะพอร์ตที่ค่อนข้างกระจุกตัว แม้ว่าพอร์ต ณ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะมีการลงทุนใน 57 ตัว ซึ่งก็ถือว่าใกล้เคียงกับกองทุนอื่นในกลุ่ม แต่คุณ Cathie Wood เลือกที่จะขายกลุ่มหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและขนาดใหญ่ในพอร์ตออกไปในช่วง bear market และเน้นการลงทุนในหุ้น 30 ตัวที่ชอบ โดยการลงทุนหุ้น 10 อันดับแรกมีน้ำหนัก 45%-60% หรือมากกว่าค่าเฉลี่ยกองทุนอื่นในกลุ่มกว่า 2 เท่า

ในแง่ผลตอบแทนและความเสี่ยงพบว่า ARKK มีผลตอบแทนรอบ 5 ปีที่สูงกว่ากลุ่มอย่างชัดเจนที่ 46.4% ต่อปี แต่ก็มีค่าความเสี่ยง (standard deviation) ที่สูงกว่าเช่นกัน (30.6%)

ผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาของกองทุน ARKK อาจสร้างความตื่นตัวและทำให้กองทุนของบลจ. ARK เป็นที่จับตามอง อย่างไรก็ตามมอร์นิ่งสตาร์เห็นว่ากองทุนนี้อาจเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง ยอมรับผลตอบแทนติดลบที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น นักลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนการลงทุนใด ๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุนทุกครั้งเพื่อให้สามารถจัดการวางแผนกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

นักลงทุนสามารถอ่านบทวิเคราะห์เพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่นี่ https://bit.ly/3wpLhCR

หมายเหตุ Morningstar Analyst Rating เป็นการให้เรตติ้งกองทุนเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใช้นักวิเคราะห์ของมอร์นิ่งสตาร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในด้านของบุคคลากร การลงทุน และตัวบริษัทจัดการลงทุน การให้เรตติ้งนี้เป็นการมองไปข้างหน้า (forward-looking) ซึ่งต่างจาก Morningstar Rating หรือเรตติ้งดาวที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณในอดีต (Quantitative, backward-looking) Morningstar Analyst Rating แบ่งเป็น 5 ระดับ (จากสูงไปต่ำ) คือ Gold, Silver, Bronze, Neutral และ Negative โดย 3 ระดับบนสุดเป็นมุมมองว่ากองทุนมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนส่วนเกินได้ในอนาคต


อ่านบทความอื่นๆ