ตลท.สั่งแคชบาลานซ์ CIG, J, J-W1, KOOL, NEX, NEX-W2, PACO ต่อเวลา SAK

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับขัง 7 หลักทรัพย์ “CIG-J- J-W1-KOOL-NEX-NEX-W2-PACO ติด Cash Balance ตั้งแต่ 5 เม.ย.-14 พ.ค.64 พร้อมขยายเวลาดำเนินการ SAK ถึง 23 เม.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่หุ้นของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป (CIG) บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท (J) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท ครั้งที่ 1 (J-W1) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ ครั้งที่ 2 (NEX-W2) และบริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ (PACO) โดยตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.2564-14 พ.ค. 2564 สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดก่อนซื้อหุ้นเต็มจำนวน

นอกจากนี้ขยายช่วงดำเนินการ Cash Balance บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.-23 เม.ย. 2564