กองทุนบัวหลวงตั้งตัวแทนขาย B-SIP เพิ่ม 11 รายดีเดย์ 1 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวงขยายโอกาสลงทุน ‘B-SIP’ แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายเพิ่มอีก 11 ราย มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน (Bualuang Sustainable Investing Portfolio) หรือ B-SIP เพิ่มเติมอีกทั้งหมด 11 ราย เพื่อให้ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสการลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนใน Theme แห่งอนาคต สนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินกิจการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

สำหรับ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่แต่งตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กองทุน B-SIP เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่ลงทุนผ่าน 2 กองทุนของ Pictet Asset Management ได้แก่ กองทุน Pictet – Global Environmental Opportunities เน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนทรัพยากร เช่น การใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาเรื่องน้ำ การใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม และกองทุน Pictet – Clean Energy ที่เลือกลงทุนในบริษัทที่มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงการผลิตพลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Economy) รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Pictet Asset Management เป็นบริษัทจัดการการลงทุนระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ภายใต้ Pictet Group กลุ่มการเงินชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์