“เพชร – Orizon” ขายหุ้น OSP 12.69% “นิติ”ซื้อ 7.16% -พีพี 5.53%

HoonSmart.com>>”โอสถสภา”เปลี่ยนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่  “เพชร โอสถานุเคราะห์” และ Orizon Limited  ขายหุ้นออกมา 12.69% มูลค่า 25,169 ล้านบาท ราคาแค่ 33 บาท ถูกกว่าตลาด ทำให้กลุ่ม Orizon เหลือเพียง 15% ส่วน”นิติ โอสถานุเคราะห์” ซื้อเพิ่ม 7.16% ผงาดถือหุ้นมากที่สุด 23.80% 

วันที่ 30 มี.ค.2564 หุ้นของบริษัท โอสถสภา (OSP) มีรายการซื้อขายบิ๊กล็อต จำนวน 762,718,000 หุ้น คิดเป็น 25.39% ของทุนเรียกชำระแล้ว ในราคาหุ้นละ 33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,169.69 ล้านบาท ราคาต่ำกว่าในตลาดหลักทรัพย์ปิดที่ 35 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาทหรือ 2.94%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัทฯชี้แจงข้อมูล ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้น 2 คนในกลุ่ม Orizon ได้แก่ Orizon Limited ว่าได้ขายหุ้นประมาณ 261 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.69% และนายเพชร โอสถานุเคราะห์ ขายกว่า 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 4% ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะเจาะจง (พีพี)

ขณะเดียวกันบริษัทได้รับแจ้งจากนายนิติ โอสถานุเคราะห์ ว่าได้ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 215 ล้านหุ้น หรือ 7.16% และนักลงทุนรายอื่น ๆได้ซื้อจำนวน 166 ล้านหุ้น หรือ 5.53%

” กลุ่ม Orizon ลดการถือหุ้นลงจาก 833 ล้านหุ้นหรือ27.75 % เหลือจำนวน 452 ล้านหุ้นคิดเป็น15.06% ส่วนนายนิติถือเพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านหุ้น หรือ 16.65% เป็น 715 ล้านหุ้นหรือ 23.80% “บริษัทระบุ

สาเหตุที่นายเพชรขายหุ้น  OSP ครั้งนี้ เนื่องจากมีความสนใจที่จะอุทิศทรัพยากรไปใช้ในโครงการอื่นๆ ซึ่งมุ่งหมายไปที่โครงการด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อจะได้ช่วยวางรากฐานของวงการศิลปะ วัฒนธรรม และการศึกษาของประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการจัดการ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ แต่อย่างใด บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อขยายธุรกิจให้แข็งแกร่งและมั่นคงในประเทศไทยและในภูมิภาค สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นกลุ่ม Orizon เป็นกลุ่มบุคคลที่กระทำการร่วมกัน หรือ acting in concert ประกอบด้วย 1. Orizon Limited 2. คุณรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 3. คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ 4.คุณภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 5.คุณภูรี โอสถานุเคราะห์ 6.คุณคฑา โอสถานุเคราะห์และ7.คุณนาฑี โอสถานุเคราะห