CPALL ตั้งเป้า 100 สาขาปีนี้ 7-11 ตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

HoonSmart.com>>”ซีพี ออลล์”มุ่งสู่ 7 Go Green มุ่งติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าข้างร้านเซเว่น-อีเลฟเว่นถึง 100 สาขาภายในปีนี้  ดำเนินโครงการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน  พัฒนารถขนส่งไฟฟ้าร่วมกับพันธมิตร 

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนผลักดันการติดตั้งสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าข้างร้านสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น (7-11) ให้ได้ถึง 100 สาขาภายในปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Green Building ตามแนวทางนโยบาย 7 Go Green พร้อมลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวม 128,426 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tC02e) หรือเปรียบเทียบการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 347,648 ต้น จากปีก่อนสามารถลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 120,031 ตัน หรือเทียบกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 332,681 ต้น

ขณะเดียวกันยังมีการออกแบบและบริหารจัดการร้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นนำวัสดุเปลือกอาคารกลับมาใช้ใหม่ ขยายการติดตั้งปีละ 200 สาขา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทน ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการ เช่น Green Logistic CPALL  ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทได้นำหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินอาคารสีเขียว มาใช้การพัฒนาและออกแบบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ปัจจุบันมีทั้งหมด 20 แห่งใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ และได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซล เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ อยู่ระหว่างศึกษาพัฒนารถขนส่งไฟฟ้า ร่วมกับพันธมิตรเพื่อนำมาใช้ขนส่งสินค้าให้กับร้านเซเว่นฯ เพื่อลดการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากปัจจุบันมีรถขนส่งรวมทั้งสิ้น 7,000 คัน และมีการขนส่ง 2 เที่ยวต่อวัน