SABUY ยันไม่มีเหตุผล ดันหุ้นร้อนแรง

HoonSmart.com>> “สบาย เทคโนโลยี” ชี้แจงตลาด ไม่มีพัฒนาการใด ๆทำให้หุ้นซื้อขายร้อนแรง  ติดแคชบาลานซ์ตั้งแต่ 29 มี.ค.- 16 เม.ย.

บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีสภาพการซื้อขายหุ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้าว่า บริษัท ไม่มีพัฒนาการใด ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ ที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณา และอาจเปิดเผยในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป  และบริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหุ้น

ด้านหุ้น SABUY ติดแคชบาลานซ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.-16 เม.ย. 2564