ทีเส็บ เปิด “MICE Winnovation” ใช้นวัตกรรมจัดงานไมซ์

HoonSmart.com>>”ทีเส็บ” เปิดตัวโครงการ “MICE Winnovation” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจัดงานไมซ์ครบวงจร จับคู่ธุรกิจผู้ประกอบการไมซ์และผู้ให้บริการนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุควิถีใหม่

  

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านโครงการ “Thailand’s MICE Startup” อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีส่งเสริมการจัดงานไมซ์จากโครงการนี้ สามารถจับคู่แก้ปัญหาพร้อมทั้งยกระดับการจัดงานให้กับผู้ประกอบการไมซ์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 แล้วจำนวน 5 คู่

ทีเส็บต่อยอดพัฒนาโครงการ “MICE Winnovation” ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการแบบครบวงจรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์จริงตอบโจทย์แต่ละธุรกิจและองค์กร  ตั้งเป้าว่าผลลัพธ์จะได้เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไมซ์ได้ตรงใจและเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางแข่งขันในเวทีระดับสากลได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการผลักดันการสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทยให้มีความสามารถในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์อีกด้วย

โครงการ “MICE Winnovation” ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก เช่น  MICE Innovation Catalog เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี   ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://innocatalog.tceb.or.th/ เพื่อเลือกหานวัตกรรมและบริการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจหรือการจัดงานด้านต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อผู้ให้บริการนวัตกรรมได้โดยตรง

Inno-Voucher มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดงานโดยจับคู่กับผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่าน MICE Innovation Catalog เพื่อขอรับการสนับสนุนจากทีเส็บ ในรูปแบบคูปองนวัตกรรมใน 4 แบบ อาทิ  Tech Max สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ต้องมีพื้นที่จัดงานไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ภายใต้งบสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท

นอกจากนั้นแล้วยังมี Hero Technology แพ็กเกจ ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนที่เป็นตัวช่วยในภาวะวิกฤต เพื่อช่วยลดจำนวนของการเลื่อนและการยกเลิกการจัดงาน โดยสามารถขอรับการสนับสนุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 ก.ย. 2564

“ทีเส็บหวังว่าโครงการ MICE Winnovation  จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไมซ์ไทยและผู้ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระยะยาว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เทคโนโลยีจะก้าวเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนมากขึ้นในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจและสังคมโลก” นายจิรุตถ์ กล่าว