ดีบีเอส แนะสะสม 7 หุ้น รับท่องเที่ยวฟื้น

HoonSmart.com>>ดีบีเอส แนะสะสมเพื่อการลงทุน 7 หุ้น AOT, AAV, BAFS, ERW, MINT, CENTEL, SPA รับท่องเที่ยวฟื้น หลัง ศคบ.ผ่านหลักการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วของ จ.ภูเก็ต

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส แนะทยอยสะสม 7 หุ้น ที่รับได้ผลดีจากการท่องเที่ยวฟื้นตัว หลังจาก ศคบ.ผ่านหลักการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว คือ กลุ่มสนามบิน, สายการบิน, เติมน้ำมันอากาศยาน, โรงแรม, สปา, อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น โดยหุ้นที่ทาง DBS แนะนำทยอยสะสมเพื่อลงทุน ได้แก่ AOT, AAV, BAFS, ERW, MINT, CENTEL, SPA เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ได้ออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมศบค.วันนี้ เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วของจังหวัดภูเก็ต ตามข้อเสนอของ ททท.ที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ได้รับการยอมรับแล้ว และมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ สามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยตรง ผ่านเครื่องบิน และสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ โดยไม่ต้องกักตัว เริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ก.ค.64

DBS มีความเห็นเป็น Sentiment บวกกับภาคท่องเที่ยวของไทย แม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังเข้ามาไม่มาก แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สำหรับทั้งปี 64F

ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท.) คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไทย 3 ล้านคน แล้วเพิ่มก้าวกระโดดเป็น 21.5 ล้านคน ในปี 65F