หุ้น PACO เทรดวันแรกฉลุยเปิด 3.50 บาท เหนือจอง 150%

HoonSmart.com>> หุ้น PACO ไอพีโอน้องใหม่เข้าเทรดตลาด mai วันแรก เปิด 3.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.10 บาท ราคาทะยาน 150% จากราคาเสนอขาย IPO หุ้นละ 1.40 บาท

หุ้น PACO (เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ในวันที่ 22 มี.ค.2564 เป็นวันแรก ราคาเปิด 3.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.10 บาท จากราคาเสนอขายประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หุ้นละ 1.40 บาท

PACO เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 260 ล้านหุ้น แบ่งเป็นขายประชาชนทั่วไป ไม่เกิน 195 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 39 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษํทฯ จำนวนไม่เกิน 26 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 10 – 12 มี.ค.2564

PACO มุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำหุ่นยนต์ และเครื่องจักรแบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ระดับมาตรฐานสากลและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไป ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินไปลงทุนในโครงการก่อสร้างคลังสินค้า ย้ายจุดกระจายสินค้าในประเทศ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า ขยายตลาดในประเทศมาเลเซีย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

อ่านข่าว

กลุ่มหุ้นใหญ่ “เลิศขจรกิตติ” ลั่นไม่ขาย PACO

PACO พร้อมเทรด mai 22 มี.ค. กำไรพุ่ง 150% ‘เสี่ยยักษ์’ โผล่ซื้อ IPO

“สมชาย” หนุ่มลูกจ้างโรงกลึง ดัน PACO ไทย ไปไกลทั่วโลก