RATCH เผยโรงไฟฟ้า Yandin 214 MW เริ่ม COD เดินเครื่องเต็มพิกัด

HoonSmart.com>> “ราช กรุ๊ป” เผยโรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ออสเตรเลีย ขนาด 214 เมกะวัตต์ ได้รับใบรับรองเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า เริ่ม COD เดินเครื่องเต็มกำลังพิกัด

บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) แจ้งว่า โรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในเครือรัฐออสเตรเลีย ขนาดกำลังผลิตรวม 214.2 เมกะวัตต์ ได้รับการรับรองเบื้องต้นสำหรับการทดสอบตามมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มกำลังพิกัด เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 โดยการดำเนินการเพื่อออกใบรับรองฉบับสมบูรณ์อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โครงการฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 15 ปี กับ Alinta Sales Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Alinta Energy Pty Ltd (Alinta) สำหนับพลังงานไฟฟ้า ใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและค่ากำลังผลิตรับรองทั้งหมดของทั้งโครงการฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนโดยการซื้อหุ้นมนโครงการฯ ในสัดส่วน 70% ผ่านบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งจำนวน โดยที่ Renewable Energy Investment Fund ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Alinta ยังคงถือหุ้นส่วนที่เหลือ 30% ในโครงการ