ด่วน !!! ยกเลิกคำสั่งตั้ง “อมร มีมะโน” เป็นขรก. การเมือง

ด่วน !!! “ธรรมนัส ” ส่งหนังสือถึงนายก ฯ ขอยกเลิกคำสั่งตั้ง ” อมร มีมะโน” เป็นขรก.การเมือง

อมร มีมะโน

วันที่ 18 มี.ค. 2546 มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย รอ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่องการพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ยกเลิกแต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดย “ยกเลิก” การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2564 จำนวน 2 ราย คือ

  1. นายอมร มีมะโน 2 นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์