PTTGC ถอนหุ้น VNT ออกจากตลาด ตั้งโต๊ะซื้อราคา 39 บาท

HoonSmart.com>>2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ “วีนิไทย”เกือบ 84% เพิกถอนหุ้น VNT ออกจากตลาด “พีทีที โกลบอล”จัดทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้นทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 39 บาทสูงกว่าตลาดกว่า 6% เพื่อนำไปควบรวมกับบริษัทไทยฮาซาฮีเคมีภัณฑ์ 

บริษัท วีนิไทย(VNT) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นใหญ่คือ AGC และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) สัดส่วน 58.78% และ 24.98% ของทุนชำระแล้ว แจ้งประสงค์จะให้บริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหุ้น โดย GC จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้น (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) ทั้งหมดในราคาหุ้นละ 39 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยประกาศการเข้าถือหุ้นเพื่อครอบงำกจิการ(เทคโอเวอร์) ทั้งนี้ราคา 39 บาทสูงกว่าราคาในตลาดปิดที่ 36.75 บาทประมาณ 6.12%

ทั้งนี้บริษัทได้รับแจ้งว่า AGC จะไม่เสนอขายหุ้นจำนวน 696.66 ล้านหุ้น

สำหรับแผนหลังจากเทนเดอร์ออฟเฟอร์แล้ว จะปรับโครงสร้างโดยการควบรวมกับบริษัท ไทยฮาซาฮีเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGC ทั้งนี้จะนำมติอนุมัติการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เม.ย.นี้