คันทรี่ กรุ๊ป สัมมนาออนไลน์ เจาะลึก DCA

“บล.คันทรี่ กรุ๊ป” จัดสัมมนาออนไลน์ “DCA กับ DCA ประยุกต์ด้วย Technical Analysis”

บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป ( CGS )  จัดงานสัมมนาคุณภาพ เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกแก่นักลงทุนที่สนใจเรื่อง DCA ในรูปแบบออนไลน์ (online) ในหัวข้อ “DCA กับ DCA ประยุกต์ด้วย Technical Analysis”

นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

บรรยายโดย “เดชธนา ฟางสะอาด” ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์รายย่อย บล. คันทรี่ กรุ๊ป มาให้ความรู้   ตั้งแต่พื้นฐาน รู้จัก DCA  ความหมาย วิธีปฏิบัติแบบ Original ข้อดี-ข้อเสีย รวมถึงการเรียนรู้การนำ DCA ในแบบ Original มาต่อยอด ปรับประยุกต์ด้วย Technical Analysis ในแบบสำนัก CGS

สามารถรับชมแบบ Online พร้อมกันได้ที่ Facebook : CGSLive https://www.facebook.com/CGSlive/