TFMAMA จ่ายปันผล 2.07 บาท XD 6 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ดไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี 63 อัตรา 2.07 บาท/หุ้น ขึ้น XD 6 พ.ค. จ่ายเงิน 27 พ.ค.64

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ (TFMAMA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563-31 ธ.ค. 2563 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.07 บาท รวมเป็นเงิน 682.49 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 7 พ.ค.2564 และขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ 6 พ.ค.2564 และจ่ายเงินปันผล 27 พ.ค.2564

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท รวมเป็นเงิน 890.20 ล้านบาท รวมทั้งปี 2563 จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 4.77 บาท รวมเป็นเงิน 1,572.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 50.10% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ