AEC เทคออฟเทิร์นอะราวน์ ปลุกเก็งกำไรแม่-ลูก ซิลลิ่งขาด

HoonSmart.com>> ลากเก็งกำไรแม่-ลูก AEC ซิลลิ่งขาด  รับข่าวดีปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสมหมดเกลี้ยง ดึง “ออมสิน ศิริ” นั่งเก้าอี้ CEO เสริมทัพ

แหล่งข่าววงการตลาดทุน กล่าวว่า การปรับโครงสร้างทุนครั้งสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี ( AEC ) คาดว่าต้องมีการเพิ่มทุน เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือธุรกิจเดิมที่บริษัทเคยแจ้งตลาด เช่น การลงทุนในบริษัท ไทย สมายส์ บัส ทำธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร ด้วยรถประจำทางในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งจะช่วยเสริมรายได้นอกเหนือจากธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งการปรับโครงทุนครั้งนี้ ทำให้ส่วนทุนกลับขึ้นมาบวก บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม

“ การปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้  เออีซี ต้องมีการเพิ่มทุน เพื่อเทคออฟอีกครั้ง ส่งผลให้บริษัท กลับมาเทิร์นอะราวน์ได้ จึงมีนักลงทุนเข้ามาเก็งกำไร เพื่อรับการเพิ่มทุนให้กับกลุ่มทุนที่จะมาฟื้นฟูบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหม่ “ แหล่งข่าวกล่าว

ราคาหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี (AEC) เช้าวันที่ 15 มี.ค.นี้ ปรับตัวขึ้นชนเพดาน  ปิดตลาดครึ่งวันที่ 0.48 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท หรือ 29.73% มูลค่าซื้อขาย 17.05 ล้านบาท

นอกจากนี้ AEC-W6 ราคาปรับตัวขึ้นตามหุ้นแม่ ราคาซิลลิ่งที่ 0.24 บาท เพิ่มขึ้น 0.11 บาท หรือ 84.62% มูลค่าซื้อขาย 31.76 ล้านบาท

ทั้งนี้ AEC-W6  อัตราใช้สิทธิ 1:1: ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.20 บาท

แรงเก็งกำไรดังกล่าว รับข่าวดีการปรับโครงสร้างทุน ล้างขาดทุนสะสม และดึง “ออมสิน ศิริ ” ข้ามห้วยจาก EA เสริมทัพรับตำแหน่ง ซีอีโอ

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  วันที่ 26 เม.ย. 2564 พิจารณาแผนปรับโครงสร้างทุนครั้งใหญ่เพื่อล้างขาดทุนสะสม ทำให้โครงสร้างทุนของบริษัทฯ มีความชัดเจนพร้อมจะเดินหน้าต่อไป โดยไม่ได้ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

แผนดังกล่าวประกอบด้วย การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 5,815,182,788  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,815,182,792 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 4 หุ้น พาร์ 1 บาท และเรียกชำระในครั้งนี้ 2 หุ้น ทำให้จะมีทุนที่เรียกชำระแล้วเพิ่มจาก 4,284,871,528 บาท เป็น 4,284,871,530 บาท

จากนั้นเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (พาร์) จากเดิมหุ้นละ 1 บาท เป็นพาร์ 6 บาท โดยรวมหุ้น จาก 6 หุ้น เป็น 1 หุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ลดลง

ยังโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 17,207,886 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม และขั้นตอนสุดท้าย คือ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ด้วยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 6 บาท กลับไปเป็นหุ้นละ 1 บาท

หากบริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ สำเร็จ จะล้างขาดทุนสะสม ที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธ.ค.63  จำนวน 873.10 ล้านบาท และส่วนต่ำมูลค่าหุ้น 2,669,33 พันบาท ให้หมดไป เป็นผลให้ไม่มีขาดทุนสะสม ไม่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และจะเกิดมีส่วนเกินทุนจากการลดทุน จำนวน 45.49 ล้านบาท โดยที่จะมีส่วนของเจ้าของเท่าเดิมคือ 680.04  ล้านบาท (ซึ่งจะปรับปรุงไปตามผลประกอบการของปี 2564 และงวดต่อๆ ไป) เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น

แผนการปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อทำให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินสะท้อนสถานะทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลในอนาคตได้ตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นควร และคาดว่าจะส่งผลให้สัดส่วนของทุนชำระแล้วต่อส่วนของเจ้าของเกินกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ ได้ปรับสิทธิของ AEC-W6 ที่เป็นผลจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทครั้งนี้ จากเดิมมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 0.20 บาท/หุ้น เป็นอัตราการใช้สิทธิ 6 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.2 บาท/หุ้น

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวออมสิน ศิริ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวโฟน สุ่นสวัสดิ์ เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เนื่องจาก เป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ซึ่งน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ AEC เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) กรณีบริษัทขึ้นเครื่องหมาย C งวดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของ บล.เออีซี เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ