BJCHI คว้างานใหม่ใน “ออสเตรเลีย-แคนาดา” มูลค่า 500 ลบ.

HoonSmart.com>> “บีเจซ เฮฟวี่ อินดัสทรี” เซ็นสัญญางานใหม่ในประเทศออสเตรเลีย-แคนาดา โครงการก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบก-งานแปรรูปผลิตเหล็กกังหันแก๊ส มูลค่า 500 ล้านบาท

บริษัท บีเจซ เฮฟวี่ อินดัสทรี (BJCHI) แจ้งว่า บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่ 2 โครงการ เป็นงานเกี่ยวกับการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบก และงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่เป็นส่วนประกอบของกังหันแก๊ส มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ได้แก่ 1). โครงการ Santos Project (เฟส 3) ในอุตสาหกรรมก๊าซต้นนํ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศ ออสเตรเลีย โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 17 เดือน

2). โครงการ Modular Packages Skids for Gas Turbine ในโรงไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศแคนาดา โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 13 เดือน