SAUCE ปันผล 1.25 บาท ขึ้น XD 30 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ดไทยเทพรส อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 63 อัตรา 1.25 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 30 เม.ย.นี้ จ่ายเงิน 18 พ.ค.64

บริษัท ไทยเทพรส (SAUCE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2563 หุ้นละ 1.25 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 5 พ.ค. 2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล ในวันที่ 30 เม.ย. 2564 และจ่ายเงิน 18 พ.ค. 2564