EA ปลื้ม! รง.ไบโอดีเซลขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน เดินหน้าสู่ Go green energy

HoonSmart.com>> “พลังงานบริสุทธิ์” ปลื้มโรงงานไบโอดีเซล ปราจีนบุรี คว้าใบประกาศนียบัตรการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจกขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมชูเป็นโรงงานตัวอย่าง ฟาก “อมร ทรัพย์ทวีกุล” รอง CEO ลั่นเดินหน้าพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสู่ ผู้นำด้านพลังงานทางเลือก มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมใช้พลังงานสะอาด พร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เปิดเผยว่าโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ที่อำเภอกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิต ปัจจุบันอยู่ที่ 800,000 ลิตรต่อวัน โรงงานแห่งนี้ได้รับใบประกาศนียบัตรการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจกโดยขอรับรองฉลากคาร์บอน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรม และให้เป็นโรงงานตัวอย่างของจังหวัดปราจีนบุรี ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯที่สามารถผ่านการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

“การได้รับประกาศนียบัตรการผลิตที่ลดก๊าซเรือนกระจก นับเป็นรางวัลด้านความยั่งยืนในเรื่องของการรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับรองว่าโรงงานแห่งนี้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมการผลิตที่ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ต้องการบรรลุเป้าหมายสู่การเป็น Go green energy ผู้นำด้านพลังงานทางเลือก มุ่งมั่นการนำเทคโนโลยี มาส่งเสริมใช้พลังงานสะอาด และให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายอมรกล่าว

การนำจุดแข็งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสร้างและขยายธุรกิจให้เติบโต ของ EA จะเกิดควบคู่ไปกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Policy) ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังผลักดัน โครงการระยะยาวเพื่อดูแล ป้องกัน และบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีการพัฒนามาเป็นลำดับตามที่บริษัทได้ประกาศจุดยืนไว้อย่างชัดเจน