เอ็น.อี.เฮมพ์ จับมือ KWM ลุยธุรกิจกัญชง

HoonSmart.com>>”ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ “ส่ง”เอ็น.อี.เฮมพ์” หาโอกาสเติบโตในธุรกิจกัญชง คาดปี 66 มีรายได้ขายวัตถุดิบ 1,500 ล้านบาท โชว์ความพร้อมด้านเมล็ดพันธุ์-พื้นที่ปลูก 800 ไร่  จับมือกับ KWM เสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์รับกระแสกัญชาฟีเวอร์

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ (N.E.Hemp) ประกอบธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเมล็ดกัญชง เปิดเผยว่า บริษัทมองเห็นโอกาสเติบโตอย่างมากของธุรกิจกัญชง เพราะเป็นธุรกิจใหม่ที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เล็งเห็นถึงสรรพคุณทางการแพทย์  และมีความต้องการบริโภค ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการเองก็มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชงมาเป็นวัตถุดิบ ทำให้กระแสการตอบรับของกัญชงมีเข้ามาอย่างมากและต่อเนื่อง

บริษัทเอ็น.อี.เฮมพ์มีความพร้อมในด้านของเมล็ดพันธุ์ที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี ประกอบกับมีพื้นที่เพราะปลูกที่เหมาะสม ตลอดจนได้ศึกษาแนวทางการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ได้ต้นกัญชงที่มีสารสกัดซึ่งไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท (CBD) สูงแต่มีสารสกัดมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท (THC) ต่ำ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายชูวิทย์ กล่าวถึงความร่วมมือกับ บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค (KWM) เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย  สามารถสกัดสารจากพืชกัญชง-กัญชาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยทาง KWM ได้พัฒนาเครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION และเครื่องสกัดสารด้วยระบบ ULTRASONIC EXTRACTION เพื่อการสกัดสารจากพืชกัญชา ทำให้บริษัทสามารถนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีของ KWM มาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้บริษัทวางแผนขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์กับกัญชงสายพันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จำนวน 16 ไร่ เพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศ และภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เป็นแหล่งปลูกกัญชงได้เป็นอย่างดี หลังจากที่บริษัทมีการพัฒนาสายพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์แล้ว บริษัทจะลูกเมล็ดพันธุ์ในโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 50 ไร่ นอกจากนี้จะมีการทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 2 แห่งในเรื่องของการวิจัยปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ที่สามารถให้ผลผลิตส่วนของช่อดอกและเมล็ดในปริมาณที่มากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าปี 2566 บริษัทจะมีรายได้จากการขายวัตถุดิบกัญชงอยู่ที่ 1,500 ล้านบาทในพื้นที่การปลูกกัญชงที่ 800 ไร่

ด้านนายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค (KWM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับ บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด  ในภาคของการสกัด มุ่งเน้นการต่อยอดให้อุตสาหกรรมกัญชงที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะมีการกำหนดสายพันธุ์พืช การกำหนดราคารับซื้อดอกแห้ง รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

” KWM เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ผ่านการผลิตโดยหลักวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงได้คิดค้น และพัฒนาการผลิตเครื่องสกัดสารด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION และเครื่องสกัดสารด้วยระบบ ULTRASONIC EXTRACTION เพื่อการสกัดสารจากพืชกัญชา และหรือกัญชง เตรียมรองรับความต้องการของตลาด และเชื่อมั่นว่า จากความเชี่ยวชาญของ KWM ในด้านการสกัด พร้อมทั้งความร่วมมือวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จะสนับสนุนในการเข้าสู่ธุรกิจต้นน้ำถึงกลางน้ำอย่างแข็งแรง ผลักดันให้บริษัทสามารถรุกตลาดนี้ให้เติบโตก้าวกระโดด” นายเอกพันธ์กล่าว