SAFARI ร่วมทุนจีนลุยสร้างแหล่งท่องเที่ยวเมืองคุนหมิง

บอร์ดซาฟารี-ภูเก็ตแฟนตาซี อนุมัติแผนร่วมทุนบริษัทจีน ผุดโครงการแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน เมืองคุณหมิง ประเทศจีน

นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะไปร่วมลงทุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวธีมปาร์คกับหน่วยงานรัฐบาลมณฑลยูนนาน เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไปขอจดทะเบียนชื่อบริษัทร่วมทุนกับบริษัทจีน เพื่อให้บริษัทดังกล่าวขอใช้ประโยชน์บนที่ดินกับหน่วยงานอำเภอคุนหมิง เพื่อทำโครงการแหล่งท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากทางการจีนแล้ว ทั้งสองฝ่ายจึงจะมีการประชุมสรุปรายละเอียดของบริษัทร่วมทุน เพื่อพิจารณาการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนตามกฎหมายจีนต่อไป

หากมีความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว จะแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระเบียบต่อไป