ZMICO แจงไม่รู้เหตุหุ้นพุ่งแรง ยันไม่มีพัฒนาการใดๆ

HoonSmart.com>> “ซีมิโก้ แคปปิตอล” แจง Trading Alert List ไม่มีพัฒนาการใด หนุนราคาหุ้นซิลลิ่ง ยันไม่ทราบสาเหตุหุ้นพุ่งแรง ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ดับร้อนสั่งแคช บาลานซ์และห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย 3 มี.ค.-2 เม.ย.64

บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) ชี้แจง Trading Alert List ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วนนั้น บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้บริษัทไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่และไม่มีสารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง

ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศให้หุ้น ZMICO เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ในหุ้นของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ ZMICO-W4 ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.-2 เม.ย. 2564

ด้านหุ้น ZMICO ปิดตลาด 2 มี.ค.2564 ราคาซิลลิ่งที่ 3.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.76 บาท หรือ 29.92% มูลค่าการซื้อขาย 629.01 ล้านบาท

ขณะที่ ZMICO-W4 ปิด 2.78 บาท เพิ่มขึ้น 1.07 บาท หรือ 62.57% มูลค่าการซ้อขาย 568.06 ล้านบาท