AIRA เทิร์นอะราวนด์ บุก “นอนแบงก์” ครบวงจร

HoonSmart.com>>”ไอร่า แคปปิตอล”โชว์ผลงานปี 63 กำไรสุทธิ  105 ล้านบาท พลิกจากปีก่อนขาดทุน 27ล้านบาท กลยุทธ์บริหารต้นทุนการเงิน คุมรายจ่ายมีประสิทธิภาพ พร้อมจ่ายปันผล 0.013 บาทต่อหุ้น “นลินี งามเศรษฐมาศ” ประกาศเดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจนอนแบงก์ครบวงจร ชูบริการ One stop service เต็มรูปแบบ มีพันธมิตรชั้นนำระดับโลก  

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล ( AIRA) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของงบเฉพาะกิจการในปี 2563 ว่าบริษัทมีกำไรสุทธิ 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 132 ล้านบาท พลิกจากขาดทุน 27 ล้านบาทในปีก่อน และมีรายได้รวม 170 ล้านบาท สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม

รายได้หลักมาจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 75 ล้านบาท กำไรจากการขายเงินลงทุน 85 ล้านบาท  หลังจากขายหุ้นบริษัท ไอร่า ลีสซิ่งส่วนหนึ่ง ให้กับ NEC Capital Solution Limited ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการบริหารจัดการด้านต้นทุนทางการเงินและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับบริษัทย่อยมีการเติบโตและมีกำไรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง ส่วน บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งดำเนินโครงการอาคารสำนักงานให้เช่า Spring Tower บริษัทยังสามารถหาผู้เช่าและมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานของกลุ่มไอร่าในปี 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIRA กล่าวว่า บริษัทฯยังคงดำเนินแผนการลงทุนที่วางไว้ตามนโยบายของบริษัทโฮลดิ้ง พื่อตอบโจทย์บริการทางการเงินในรูปแบบ Non-Bank ครบวงจร ภายใต้การให้บริการทางการเงินแบบ One stop service เนื่องจากกลุ่มธุรกิจของบริษัทในเครือ สามารถต่อยอดและให้บริการตามความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจลีสซิ่ง ซึ่งเป็นการให้บริการสินเชื่อแบบเช่าซื้อ สัญญาเช่าดำเนินงานและอื่นๆ, ธุรกิจแฟคตอริ่ง ผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นด้วยการรับซื้อลดลูกหนี้การค้าโดยการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน , ธุรกิจด้านการเงิน ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล, ธุรกิจหลักทรัพย์ , ธุรกิจด้านบริหารจัดการกองทุน ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด รวมถึง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี2563 บริษัทฯมีกระแสเงินสดมากกว่า 800 ล้านบาทที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทเป็นนอนแบงก์บริษัทเดียวที่ได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการร่วมลงทุนในแต่ละธุรกิจ โดยกลุ่มพันธมิตรดังกล่าวอยู่ในระดับ TOP 3 ของ กลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละประเทศ อาทิ บริษัท AIFUL Corporation ประเทศญี่ปุ่น , บริษัท Eugene Investment &Securities ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทการเงินและวัสดุก่อสร้างชั้นนำจากประเทศเกาหลี , บริษัท Kenedix Asia Private Limited บริษัทจัดการกองทุนและบริหารสินทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น หรือแม้แต่ Travelex ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ จากอังกฤษ ที่ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

“AIRA Group มีการวางกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจทางการเงินอย่างต่อเนื่อง จนก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจนอนแบงก์ทางการเงินการลงทุนที่ครบวงจร และสามารถให้บริการได้ในทุกมิติ สะท้อนศักยภาพของบริษัทฯ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง”นางนลินีกล่าว

ด้านคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.013 บาทต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 11 มี.ค. ขึ้น XD วันที่ 10 มี.ค. กำหนดจ่ายเงินวันที่ 14 พ.ค. 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ก่อน