SSP ส่งลูกลุยโซลาร์รูฟท็อป 2 โครงการ กำลังผลิต 691 KW

บอร์ด “เสริมสร้าง พาวเวอร์ฯ” ส่งบริษัทย่อยเข้าลงทุน “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา” 2 โครงการ ขายไฟให้ “ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง” กำลังผลิตรวม 691 กิโลวัตต์ คาดเซ็นสัญญาซื้อขายไฟไตรมาส 3-4 นี้

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2561 อนุมัติให้บริษัท เสริมสร้าง อินฟินิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อขายไฟฟ้าให้กับบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ SNNP3 และ SNNP4 กำลังผลิตรวม 691 กิโลวัตต์ (KW) โดยมีมูลค่าลงทุนรวมประมาณ 21 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าบริษัทย่อยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ SNNP ได้ในช่วงไตรมาส 3-4 ปีนี้

โครงการ SNNP3 มีกำลังการผลิต 384 กิโลวัตต์ และ SNNP4 มีกำลังผลิต 307 กิโลวัตต์ โดยทั้ง 2 โครงการตั้งอยู่บนหลังคาโรงงานของ SNNP ในอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มีระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี อัตราค่าไฟฟ้าอ้างอิงอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยโครงการ SNNP3 มีมูลค่าลงทุนราว 12 ล้านบาท และ SNNP4 มีมูลค่าลงทุนราว 9 ล้านบาท ซึ่งเงินลงทุนจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท

สำหรับ SNNP นับเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท เนื่องจากมีกรรมการบริษัท เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SNNP ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 7.54% (คิดเฉพาะการถือหุ้นทางตรง) และเป็นกรรมการของ SNNP และนางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SNNP โดยถือหุ้นในสัดส่วน 99.9% (ถือหุ้นโดยอ้อม)