แบงก์กรุงไทย ปิดสาขาอ่างทอง 24-28 ก.พ.นี้ ยันพนง.ไม่ติดโควิด

แบงก์กรุงไทยห่วงใยพนักงาน-ลูกค้า ปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว พบผู้ป่วยโควิด19 มาใช้บริการ ยัน“ไม่พบ”พนักงานติดเชื้อ

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดสาขาอ่างทองชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24  -28 กุมภาพันธ์ หลังได้รับแจ้งจากสาธารณสุขจังหวัด ว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19  มาใช้บริการลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่จุดบริการบริเวณโรงจอดรถด้านหลังอาคารที่ทำการสาขาอ่างทอง  ที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่างทอง เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ การเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ ธนาคารจัดให้มีจุดคัดกรองโควิด-19  ในทุกจุดบริการ ให้พนักงานและลูกค้าสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมจัดเว้นระยะห่างในระหว่างการรอรับบริการ โดยพบว่า ณ จุดคัดกรอง ของจุดบริการสาขาอ่างทอง ดำเนินการคัดกรองโดย อสม. และเจ้าหน้าที่อำเภอ โดยลูกค้าคนดังกล่าว ไม่มีไข้ และไม่มีอาการใด ๆ

หลังได้รับแจ้งธนาคารได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยทันที  ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ  จึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที ผลการตรวจ ไม่พบพนักงานติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารให้พนักงาน Quarantine เพื่อสังเกตดูอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่ให้บริการแทน ซึ่งพนักงานไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจาก ธนาคารได้ทำประกันคุ้มครองการติดเชื้อโควิด-19 ให้พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในโครงการเราชนะ

ระหว่างปิดทำการสาขาอ่างทอง  ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาใกล้เคียงได้แก่ สาขาป่าโมก สาขาโพธิ์ทอง และสาขาวิเศษชัยชาญ

ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญอย่างมากกับสวัสดิภาพของพนักงาน และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน       โควิด-19 ของทางราชการ มีการประเมินความเสี่ยงของพนักงานทุกวัน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมทั้งตระหนักถึงหน้าที่และภารกิจที่ต้องดูแลลูกค้าและคนไทยโดยรวม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ให้สามารถเข้าถึงมาตรการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม