“เพ็ญศรี วีระประวัติ” เก็บหุ้น SABUY กว่า 0.398% ขยับถือ 5.3731%

HoonSmart.com>> “เพ็ญศรี วีระประวัติ” เข้าซื้อหุ้น SABUY สัดส่วน 0.398% หนุนถือหุ้น 5.3731%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง เพ็ญศรี วีระประวัติ ได้มาหุ้นของบริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 จำนวน 0.398% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.3731% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น SABUY ปิดตลาด 23 ก.พ.2564 ที่ราคา 2.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาท หรือ +30.00% มูลค่าการซื้อขาย 474.16 ล้านบาท