BANPU ขาดทุน 1.7 พันลบ. ปี 63 ควักกำไรสะสมปันผล 0.15 บาท

HoonSmart.com>> “บ้านปู” ขาดทุนสุทธิปี 63 พุ่งแตะ 1,786 ล้านบาท รับรู้ค่าใช้จ่ายปรับโครงสร้าง BKV Corporation ด้านรายได้การขายลดลง 17% ธุรกิจถ่านหินฉุด บอร์ดใจดีควักกำไรสะสมจ่ายเงินปันผล 0.15 บาท ขึ้น XD 12 เม.ย.64

บริษัท บ้านปู (BANPU) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 ขาดทุนสุทธิ 1,786.32 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.352 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 395.26 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.077 บาท

ในงวดปี 2563 ผลขาดทุนซึ่งได้รวมการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับโครงสร้างจำนวน 31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวที่เกิดจากการปรับโครงสร้างของ BKV Corporation เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่เป็นเงินสด จึงไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด รายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานปกติ

หากไม่รวมรายการดังกล่าวแล้ว ผลประกอบการในปี 2563 จะทรงตัวอยู่ระดับเดียวกับปีก่อน ถึงแม้ว่าในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและความต้องการในการใช้พลังงานของโลก รวมทั้งการปรับตัวลดลงของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน กลุ่มบริษัทบ้านปู ยังคงสามารถมีผลการดำเนินงานในระดับที่ทรงตัว เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่ไม่มีการแพร่ระบาดดังกล่าว

โดยในปี 2563 การบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจเป็นวงกว้างไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความผันผวนของราคาตลาดของกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงานในอนาคต

สำหรับรายได้จากการขายรวมจำนวน 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 71,332 ล้านบาท ลดลง 476 ล้านเหรียญสหรัฐจากปีก่อน หรือ -17% รายได้จากธุรกิจถ่านหินลดลง 503 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ -21% รายได้จากธุรกิจก๊าซเพิ่มขึ้น 16 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 15% ธุรกิจไฟฟ้า ไอน้ำ เพิ่มขึ้น 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 10%

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 16 เม.ย. 2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล 12 เม.ย. 2564 และจ่ายเงินในวันที่ 30 เม.ย. 2564