CSL พุ่ง 12% ส่งท้ายถอนหุ้นพ้นตลาดพรุ่งนี้

หุ้น CSL พุ่ง 12% ก่อนเพิกถอนหุ้นพ้นตลาดพรุ่งนี้ นักลงทุนถืออยู่ไม่มีตลาดรองให้ซื้อขาย

ราคาหุ้น CSL (ซีเอส ล็อกซอินโฟ) ณ เวลา 15.56 น. เพิ่มขึ้น 12.50% หรือ 0.75 บาท มาอยู่ที่ 6.75 บาท มูลค่าซื้อขาย 3.60 ล้านบาท


สำหรับหุ้น CSL จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 25 ก.ค.นี้เป็นวันสุดท้าย ก่อนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยสมัครใจและมีผลวันที่ 26 ก.ค.2561

ทั้งนี้ หลังจากหุ้นออกจากตลาดไปแล้วนักลงทุนจะไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหุ้น