บล.คันทรี่กรุ๊ป ชวนลงทุนหุ้นกู้ ALL อายุ 2 ปี จ่ายดบ. 7.25%

บล.คันทรี่กรุ๊ป ชวนลงทุนหุ้นกู้ ALL อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566

ธนากร ธนวริทธิ์

บริษัทหลักทรัพย์  คันทรี่ กรุ๊ป ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัท ออล อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL)  เชิญชวนผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งประเภทคอนโดมิเนียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว เน้นพัฒนาโครงการตามแนวรถไฟฟ้า และระบบขนส่งมวลชน

โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566

เปิดให้จองซื้อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564   สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 – 205 7084  หรือ ฝ่ายบริหารตัวแทนขาย 0 2205 7018