STEC คว้างานสร้างศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ มูลค่ากว่า 6.2 พันลบ.

STEC คว้างานก่อสร้าง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 พื้นที่โซน C อาคารทิศเหนือ มูลค่ากว่า 6.2 พันล้านบาท 

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ( STEC ) ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 พื้นที่โซน C อาคารทิศเหนือ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ เป็นผู้ว่าจ้าง มูลค่าโครงการ 6,245.697 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) ระยะเวลาก่อสร้าง 840 วัน

ลักษณะงานก่อสร้าง : อาคารด้านทิศเหนือเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง
11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ
ประกอบอาคาร อาคารสนับสนุน (Atrium) เป็นอาคารสูง 2 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น
ระยะเวลาการก่อสร้าง : 840 วัน