CWT ยันคุณสมบัติพร้อม ประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 150 MW

HoonSmart.com>>“วีระพล ไชยธีรัตต์” บิ๊กชัยวัฒนาฯ ลั่นพร้อมเข้าประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ทั้ง ที่ดิน-เทคโนโลยี-เงินทุน-เชื้อเพลิง- ประสบการณ์ คาดภาครัฐเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าไตรมาส 2/64 โดยมีเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ จัดตั้งบริษัท กรีน เพาเวอร์ 4 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อรองรับการเข้าเสนองานในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โครงการนำร่อง 150 เมกะวัตต์ (MW) แบ่งเป็น การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์ และการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสียน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) มีปริมาณเสนอขายไม่เกิน 3 เมกะวัตต์/โครงการ รวม 75 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

“บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านที่ดิน เทคโนโลยี แหล่งเงินทุน และด้านเชื้อเพลิง โดยมีประสบการณ์สร้างและบริหารโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนมาก่อน จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมประมูลงานนี้ หากได้งานมา จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้ผลการดำเนินงาน เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป” นายวีระพล กล่าว

ปัจจุบัน CWT มีโรงไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โรง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ ปัจจุบันบริษัทได้สัญญาบริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และอยู่ระหว่างขอ PPA

ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาดำเนินการเบื้องต้นโรงไฟฟ้าชุมชน ในปี 2564  เตรียมออกประกาศการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ภายในเดือนก.พ. เปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 30 เม.ย.   พิจารณาข้อเสนอด้านราคาด้วยวิธี Competitive Bidding และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 31 พ.ค. ,ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หรือภายในวันที่ 28 ก.ย.และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 28 ก.ย.2567