ด่วน !!!! ศาลไม่รับฟื้นฟูกิจการ IFEC เตรียมอุทธรณ์ต่อ

HoonSmart.com>>ศาลล้มละลายกลาง ไม่รับฟื้นฟูกิจการ IFEC ตามที่เจ้าหนี้ร้องขอ “ทวิช” เตรียมอุทธรณ์ 

ทวิช เตชะนาวากุล

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  อินเตอร์ ฟาร์อีสท์เอน็ เนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น ( IFEC ) แจ้งว่า วันนี้ ( 15 ก.พ.)  ศาลล้มละลายกลาง  ได้มีคำสั่งยกคำ ร้องขอฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้ ซึ่งทางบริษัทในฐานะลูกหนี้ ไม่เห็นพ้องคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง และจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายต่อไป