TQR ความต้องการทะลัก ไอพีโอ 60 ล้านหุ้น ขายเกลี้ยง

HoonSmart.com>>TQR ไอพีโอ 60 ล้านหุ้นขายหมดเกลี้ยง! นักลงทุนสถาบัน-รายย่อยตอบรับท่วมท้น ชูจุดเด่นอัตราการทำกำไรสูงเฉลี่ย 33-42% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สถานะการเงินแข็งแกร่ง เทรดใน mai วันที่ 17 ก.พ.นี้ 

ชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต  ในฐานะแกนนำจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หุ้นสามัญของ บริษัท ที คิว อาร์ (TQR)  กล่าวว่า  หุ้น TQR ซึ่งเสนอขาย 60 ล้านหุ้น ราคา 5.10 บาท ระหว่าง 9-11 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจอย่างมาก จากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย จึงต้องปิดการจองซื้อก่อน  เชื่อมั่นว่า TQR จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีในวันแรกที่เข้าซื้อขายในตลาด mai ที่ 17 ก.พ.นี้

ปัจจัยหนุนที่สำคัญ บริษัทมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง ไม่มีภาระหนี้จากสถาบันการเงิน อัตราการทำกำไรสูงถึง 33-42% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องสอดรับกับโลกยุค new normal ตามที่ผู้บริหาร TQR กล่าวว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือโอกาสทางธุรกิจของ TQR” นางสาวพันทิตา กล่าว

สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นำมาเสนอขายครั้งนี้ แบ่งจัดสรรให้กับ 1. บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 30 ล้านหุ้น หรือ 50% ของหุ้นไอพีโอ 2. นักลงทุนสถาบัน 15 ล้านหุ้น หรือ 25%  3. ผู้มีอุปการคุณ ไม่เกิน 9 ล้านหุ้น หรือ 15%  และ 4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 6 ล้านหุ้น รวม 60 ล้านหุ้น

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  TQR  กล่าวว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นำเงินระดมทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) ประมาณ 20 ล้านบาท , โครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ประมาณ 20 ล้านบาท ภายในปี 2565 และ เงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 255.7 ล้านบาท ภายในปี 2566

ทั้งนี้ เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่เหมาะสม ระหว่างการพิจารณา จะบริหารจัดการเงินส่วนที่เหลือ ด้วยการลงทุน อาทิ ลงทุนในตราสารทางการเงินต่าง ๆ กองทุนรวม เป็นต้น

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า TQR เป็นหุ้นนายหน้าประกันภัยต่อรายแรก ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai มีจุดเด่นทีมผู้บริหารมีประสบการณ์ด้านประกันภัยและประกันภัยต่อมากว่า 20 ปี มีบริษัทคู่ค้าชั้นนำทั้งประเทศและต่างประเทศ และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง การระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงมั่นใจว่า TQR จะเป็นหุ้นนายหน้าประกันภัยต่อ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนได้ในอนาคต