KYE กำไร 190 ลบ. Q3/63 เพิ่มขึ้น 22% ยอดขายโต

HoonSmart.com>> “กันยงอีเลคทริก” ไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิ 190 ล้านบาท เติบโต 22.10% กวาดรายได้จากการขายและให้บริการ 1,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.5% อานิสงส์ส่งออกตู้เย็นไปญี่ปุ่น ยอดขายเครื่องปั๊มน้ำในประเทศเพิ่ม

บริษัท กันยงอีเลคทริก (KYE) เปิดเผยผลการดำนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 กำไรสุทธิ 190.08 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 9.60 บาท เพิ่มขึ้น 22.10% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 155.71 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 7.86 บาท

ส่วนงวด 9 เดือนปี 2563 กำไรสุทธิ 813.44 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 41.08 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 297.55 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 15.03 บาท

ไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนลดลง 20 ล้านบาทและขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนทำให้กำไรลดลง 18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 12 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการในไตรมาส 3/1563 จำนวน 1,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 367 ล้านบาท คิดเป็น 23.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลง 277 ล้านบาท คิดเป็น -12.6% จากไตรมาส 2/2563 โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากยอดขายดีสําหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็นที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและยอดขายเครื่องปั๊มน้ําในประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนยอดขายที่ลดลงจากไตรมาส 2 เกิดจากยอดขายลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ทั้งในตลาดไทยและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของตลาด

กำไรขั้นไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 358 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101 ล้านบาท หรือ 39.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนและลดลง 133 ล้านบาท หรือ -27.1% จากไตรมาส 2/2563 ส่วนใหญ่เกิดจากการขายสินค้าที่มีกำไรเพิ่มขึ้น ราคาวัตถุดิบและชิ้นส่วนลดลง การบริหารการผลิตมีประสิทธิภาพ ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น