TPIPP กำไร 4.5 พันลบ. ปี 63 ลด 2.19%

HoonSmart.com>> “ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” กำไรปี 63 จำนวน 4,506 ล้านบาท ลดลง 2.19% สวนรายได้ขายไฟฟ้าและสินค้าเพิ่มขึ้น 5.19% เหตุขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ด้านต้นทุนทางการเงินเพิ่ม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 กำไรสุทธิ 4,505.82 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.536 บาท ลดลง 2.19% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 4,606.81 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.548 บาท

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีจำนวน 4,532 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 4 ล้านบาท จากงวดปีก่อนกำไรอัตราแลกเปลี่ยน 92 ล้านบาท และมีค่าชดเชยความเสียหายจากประกันภัยจำนวน 100 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า รวมทั้งรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจำนวน 11,119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.19% จากปี 2562 เนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ขายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 มีรายได้รวม 11,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.93% จากปี 2562 ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท หรือ 78.82%