BTSGIF ยอดผู้โดยสารเดือนม.ค.ลด 43.5% พิษโควิดระลอกใหม่

HoonSmart.com>> BTSGIF เปิดยอดผู้โดยสารเดือน ม.ค. ลดลง 43.5% พิษโควิด-19 ระลอกใหม่ มั่นใจการใช้บริการฟื้นตัวหลังการระบาดคลี่คลายและมีการกระจายวัคซีน

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) รายงานจำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS (เฉพาะส่วนหลัก สถานีหมอชิต – สถานีอ่อนนุช และสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีสะพานตากสิน) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ล่าสุด เดือน ม.ค. 2564 มีจำนวนผู้โดยสาร 7.0 ล้านเที่ยว ลดลง 43.5% จากเดือนก่อน และลดลง 66.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลต่อประมาณการกระแสเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานของรถไฟฟ้าบีทีเอสในไตรมาส 4 ปี 2563/2564 และสำหรับปี 2564/2565 นอกจากนี้ระยะเวลาคงเหลือของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่ลดลง ทำให้กองทุน BTSGIF รายงานมูลค่าทรัพย์สิน ณ 31 ธ.ค. 2563 ที่ 50,310 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,900 ล้านบาท จากการประเมินครั้งก่อนหน้า และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนอยู่ที่ 8.8598 บาทต่อหน่วย

สำหรับงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนมี.ค. 2564 กองทุน BTSGIF จะให้ผู้เชี่ยวชาญทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอีกครั้ง เพื่อทบทวนประมาณการผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2565/2566 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นายพรชลิต กล่าวว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนในวงกว้างแล้ว ก็คาดว่า จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS จะทยอยกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากประชาชนยังมีความต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชนที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางภายในเมืองและเชื่อมต่อกับเขตเมืองชั้นนอก ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายการเชื่อมต่อในเขตเมืองชั้นในและชั้นนอกก็มีความครอบคลุมมากขึ้น และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้กองทุนมีรายได้และอายุกองทุนมากขึ้น คือการลงทุนเพิ่มเติมในรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ที่เป็นสิทธิของกองทุนที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคตเมื่อมีจังหวะที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทุนให้ยั่งยืน

“กองทุนบัวหลวง เชื่อว่า ในระยะยาวการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของกองทุน BTSGIF ราคาหน่วยลงทุนในปัจจุบันอยู่ต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิมาก ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน” นายพรชลิต กล่าว

ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนในปัจจุบัน จะลดลงตามอายุของสิทธิในรายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานที่จะหมดอายุในปี 2572