ตลท.ปลด SP เปิดซื้อขายหุ้น GL ชั่วคราว 17 ก.พ.-16 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP เปิดซื้อขายหุ้น GL ชั่วคราวตั้งแต่ 17 ก.พ.-16 มี.ค.นี้ ด้วยบัญชี Cash Balance เปิดราคาขึ้น-ลงไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวหุ้นบริษัท กรุ๊ปลีส (GL) ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 16 มีนาคม 2564 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วครา หลังจากนั้นจะขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 17 มี.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ GL มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 17 ก.พ.2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ GL แล้วในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

นอกจากนี้จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ราคาหุ้น GL ล่าสุดอยู่ที่ 1.20 บาท