PTL โชว์กำไร 724 ลบ. โต 75% ยอดขายเพิ่ม-กำไรค่าเงิน

HoonSmart.com>> “โพลีเพล็กซ์” เปิดงบไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิ 724 ล้านบาท เติบโต 75% จากงวดปีก่อน กวาดยอดขาย 3,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% รับรู้กำไรอัตราแลกเปลี่ยน หนุนงวด 9 เดือนกำไร 2,235 ล้านบาท เติบโต 25%

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) หรือ PTL เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กำไรสุทธิ 724.241 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.805 บาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 412.71 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.459 บาท

ส่วนงวด 9 เดือนปี 2563 กำไรสุทธิ 2,235.16 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.484 บาท เพิ่มขึ้น 25% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 1,788.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.987 บาท

บริษัทฯ มียอดขายในไตรมาส 3/2563 จำนวน 3,752 ล้านบาท เติบโต 15% จากงวดเดียวกันของปีก่อน EBITDA ตามปกติจำนวน 1,074 ล้านบาท เติบโต 50% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ ยังคงมีอัตรากำไรที่ดีอย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาราคาขายได้แม้ราคาวัตถุดิบจะลดลง เนื่องจากความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ปริมาณการขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบงวดปีก่อน สาเหตุหลักมาจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการเริ่มต้นสายการผลิตใหม่ในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามมูลค่าการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 15% ส่วนใหญ่รับรู้ยอดขายโดยเฉลี่ยที่ลดลง เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงเมื่อเทียบงวดปีก่อน

รายได้อื่นเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นในบริษัทย่อยที่อินโดนีเซย ซึ่งได้ชดเชยบางส่วนกลับรายได้อื่นที่ลดลงในไทยและบริษัทย่อยอื่น รวมทั้งมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบงวดปีก่อนขาดทุน

“ผลงานที่สูงขึ้นในธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจแผนฟิล์มบาง แผ่นฟิล์มหนา คาสท์โพลิโพรพิลีนฟิล์ม ฟิล์มขึ้นรูปด้วยการเป่าและธุรกิจปลายน้ำ เช่น ฟิ ล์มเคลือบโลหะ ฟิล์มเคลือบซิลิโคน ฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป เป็นผลจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง ส่งผลให้การทํากาไรและอัตรากำไรโดยรวมดีขึ้น