“เมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม” เก็บหุ้น KK เพิ่ม 0.9534% หนุนถือกว่า 5%

HoonSmart.com>> “เมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม” เก็บหุ้น “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น” เข้าพอร์ตสัดส่วน 0.9534% หนุนถือหุ้น 5.1275%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายเมษัณฑ์ ปิยะอารีธรรม ได้มาหุ้นของบริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK) เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 จำนวน 2,193,000 หุ้น หรือ 0.9534% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 11,793,300 หุ้น หรือ คิดเป็น 5.1275% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น KK ปิดตลาด 8 ก.พ.2564 ปิดที่ราคา 2.02 บาท เพิ่มขึ้น 0.03 บาท หรือ +1.51% มุลค่าการซื้อขาย 15.15 ล้านบาท