“แอสเซท พลัส” จับจังหวะแม่นส่งทริกเกอร์เข้าเป้า 6% ภายใน 24 วัน

HoonSmart.com>> บลจ.แอสเซท พลัส ชี้ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังฟื้นตัว จับจังหวะลงทุน เลือกหุ้นถูก หนุนกองทุน ASP-TRIGGER 6M2 ทะลุเป้าหมาย 6% ก่อนกำหนดใช้เวลาเพียง 24 วัน จากกำหนดไว้ 6 เดือน

ณัฐพล จันสิวานนท์, คมสัน ผลานุสนธิ

นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) แอสเซท พลัส กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังกลับมาฟื้นตัว แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยมองว่าการหาโอกาส การจับจังหวะในการเข้าลงทุน และการคัดเลือกหุ้นยังคงเป็นจุดสำคัญที่ใช้ในการสร้างผลตอบแทนท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้

อย่างไรก็ตามจากการจับจังหวะการลงทุนที่แม่นยำของ บลจ.แอสเซท พลัส ส่งผลให้กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน 2 (ASP-TRIGGER 6M2) ได้ทะลุเป้าหมาย 6% โดย NAV ที่จะรับคืนหน่วยลงทุน เท่ากับ 10.6547 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 โดยใช้เวลาบริหารจัดการกองทุนเพียง 24 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน

“กองทุนนี้มีการลงทุนที่ยืดหยุ่น และปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ สามารถลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ผ่านการคัดสรรการลงทุนผ่านกระบวนการลงทุนที่เข้มข้น ด้วย Investment Score Card ที่เป็นมาตรฐาน เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนนี้จะมีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยโอกาสจากการฟื้นตัวนี้ได้ “นายคมสัน กล่าว

นายณัฐพล จันสิวานนท์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บลจ.แอสเซท พลัส กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตเริ่มคลี่คคลาย วัคซีนเริ่มถูกแจกจ่ายให้ประชาชนในหลายๆประเทศ ปัจจัยต่าง ๆหนุนให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องในระยะข้างหน้า โดยแม้ในช่วงนี้จะถูกกดดันระยะสั้นด้วยประเด็นเรื่องความกังวลบางส่วน จากเรื่องการระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐที่รุนแรงขึ้น

ในขณะที่การแจกจ่ายวัคซีนยังคงไม่ทั่วถึง รวมถึงความล่าช้าจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา ประกอบกับความผิดหวังจากการที่ Fed ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ ๆ เพิ่มเติม ผมเห็นโอกาสจากมุมมองที่แตกต่าง โดยมองว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีของการเข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทน เนื่องจากมองไปข้างหน้า ตลาดยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัว แม้จะชะลอไปบ้างแต่ปัจจัยต่าง ๆ ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลง