“เรณุมาศ อิศรภักดี” ทยอยขาย DOD อีก 3.7% เหลือถือหุ้น 2.60%

HoonSmart.com>>”เรณุมาศ อิศรภักดี” ทยอขายหุ้น DOD อีก 3.7317% จากก่อนหน้าขายแล้ว 2.6097% เหลือถือหุ้นในมือ 1.5853% ด้าน “พชร พรรธนประเทศ” ขายกว่า 4.8954%

เรณุมาศ อิศรภักดี

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยน.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี จำหน่ายหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 จำนวน 3.7317% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 1.5853%

ทั้งนี้ น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี เทขายหุ้น DOD ออกต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 รายงานขายหุ้น DOD สัดส่วน 2.6097% เหลือถือหุ้น 7.5853% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านนายพชร พรรธนประเทศ แจ้งการจำหน่ายหุ้น DOD เมื่อวันที่ 29 ม.ค.2564 จำนวน 4.8954% เหลือถือหุ้น 0.1219%

ราคาหุ้น DOD ณ เวลา 10.29 น. อยู่ที่ 11.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท หรือ +2.70% มูลค่าการซื้อขาย 241.78 ล้านบาท